ANBI Status

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.
Vanaf 2012 kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI

 

Internetadres:                                   http://www.knv-ehbonorg.nl
E-mailadres:                                       info@knv-ehbonorg.nl
Naam van de vereniging:            KNV EHBO afd. Norg e.o

Gegevens vereniging:

Laarwoud 13
9331 LR
Norg
RSIN nummer 816392080
Bank RABO NL 76 RABO 0347205240
Kamer van Koophandel 40046165

Doel vd verenging:

  • De vereniging stelt zich ten doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
a.       het organiseren van voorlichtingen, opleidingen en cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken;
b.       het organiseren van aan eerste hulp bij ongelukken gerelateerde voorlichtingen, opleidingen en cursussen;
c.       het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en kritisch te onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen en/of certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening;
d.       het aanschaffen en uitreiken van materieel, materialen en lesmaterialen ten behoeve van de eerste hulpverlening, voorlichtingen, opleidingen en cursussen;
e.       het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
f.        het verzorgen van de eerste hulpverlening tijdens evenementen;
g.       het geven van voorlichtingen, opleidingen en cursussen als reanimatiepartner voor de Nederlandse Hartstichting;
h.       andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

  • Beloningsbeleid:
    De vereniging kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht. Wel is een onkostenregeling van kracht.